Tumblelog by Soup.io
 • deepculture
 • sadnessdove
 • vigil
 • najlepsza
 • ylem235
 • sb77
 • marvin
 • 02mydafsoup-01
 • 02mysoup-aa
 • oib
 • sito
 • whisper
 • aleKSandra
 • yakebikec
 • Rollo
 • kloh
 • OleLukoje
 • danio
 • stonerr
 • zielony92
 • langaparole
 • kiwikiwi
 • KulturalnaKaszanka
 • powidlo
 • PeaceInHeart
 • asdrfg
 • trupijad
 • malpanka
 • artlover
 • bojesieludzi
 • jestemaga
 • rememberme
 • likeatank
 • zlewkizpolewki
 • wloczykij
 • hostium
 • ImNotOK
 • cinnamomum
 • littledarling
 • guyver
 • takeyourtime
 • challder
 • Jodenstein
 • naplimak
 • bialy-krolik
 • brinno
 • beltane
 • 1NdyGo
 • hormeza
 • gosienia
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

4866 af2f 500
Reposted frommowmiwojtek mowmiwojtek vianawetsrednio nawetsrednio
6207 74ca 500
Reposted frombladeush bladeush vianawetsrednio nawetsrednio
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji.
Reposted fromkyte kyte viasoulwax soulwax
6129 dcf7
Reposted fromtfu tfu viasoulwax soulwax
7418 22c2 500
Reposted fromcomiendolirica comiendolirica viasoulwax soulwax
7459 b6bf 500
Reposted frombrumous brumous viasoulwax soulwax
6122 4289 500
Nasze życie na jednym obrazku
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin

November 23 2017

4338 4d7a 500
Reposted fromkaiee kaiee viasoulwax soulwax
i o co kurwa mać ze mną chodzi?
Reposted fromcorvax corvax
Zakochanie to biologia. Miłość to decyzja jak się chce traktować drugą osobę. To na przykład zobowiązanie do tego, żeby zamiast siedzieć nad kieliszkiem, wspierać drugą osobę w jej zamierzeniach. Albo zobowiązanie do zostawiania drugiej osobie przestrzeni nawet jeśli będzie to dla ciebie niewygodne. To także chęć parzenia herbaty, przytulania po ciężkim dniu i nie tracenia zainteresowania czyimś życiem. Na koniec, to deklaracja: „Życzę ci szczęścia, chociaż nie będę jego częścią”.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby viasoulwax soulwax
-Jebać frajerów maczetami! -No wie pan co? Jak tak można? -Jak to jak? Skutecznie!"
Reposted fromyanek yanek
2717 f7ba
Reposted fromFlau Flau viafelicka felicka
9641 99e8 500
Reposted fromslodziak slodziak viafelicka felicka
7820 3cb0 500
Reposted frommarcinmarcin marcinmarcin viafelicka felicka
2103 3620
Reposted fromDickieGoldwire DickieGoldwire viafelicka felicka
2447 d229 500
Reposted fromagatczi agatczi viaszydera szydera
3951 252d
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viaszydera szydera
1342 4c5c
Reposted fromtacolatawysoko tacolatawysoko viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl